Rabobank Regio Den Haag

Stichting RIK is zeer verheugd met de verkregen subsidie van de Rabobank Regio Den Haag voor het project “Weerbaarheidstraining voor vrouwen en jongeren”. Het verbeteren van de weerbaarheid staat hierbij centraal. November 2023 is de aanvraag hiervoor ingediend en goedgekeurd.
In maart 2024 zijn de trainingen van start gegaan. Er worden twee afzonderlijke trainingen gegeven op vrijdag en op zaterdag. Hieraan nemen 10 – 15 deelnemers per training deel.

Doel Stichting RIK

Stichting RIK heeft als maatschappelijk doel om mensen in kwetsbare posities, zowel fysiek als mentaal, weerbaarder te maken. Sport (w.o. kickboksen), spel en gesprek vormen hierbij de rode draad. Competenties komen zo beter tot ontwikkeling en deelnemers leren beter om te gaan met hun emoties. Ontwikkeling tot zelfredzame mensen in de maatschappij is het uiteindelijke doel. Stichting RIK focust zich op de Haagse regio.

Ontwikkelen van vertrouwen in eigen lichaam en geest.

Samenwerking met sportschool Hit & Health

Stichting RIK werkt nauw samen met sportschool Hit & Health in Den Haag. Alle trainingen van stichting RIK worden ook op deze locatie gegeven. De benodigde materialen, ruimtes en trainers worden door de sportschool verzorgd.

Alle activiteiten vinden plaats onder één dak.

Continuiteit

Naast eigen inbreng van de sportschool en de inzet van vrijwillegers zijn wij voor een groot deel afhankelijk van financiele ondersteuning en bijdragen van derden. Dankzij de steun van de Rabobank en de gemeente Den Haag heeft de stichting al diverse projekten kunnen realiseren. Wij streven naar continuiteit, zodat wij deze trainingen het gehele jaar kunnen aanbieden, temeer omdat de genoemde problematiek blijvend onze aandacht zal vragen.